Your SEO optimized title
 • Header

Algemene voorwaarden Health & Fit Sports

Artikel 1: Algemeen 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Health & Fit Sports en de deelnemer die gebruik maakt van de faciliteiten van Health & Fit Sports met uitzondering van Personal training.

Artikel 2: Aanmelding en Health & Fit Sports NFC-ID
 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen bij de receptie in het fitnesscentrum. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. 
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Health & Fit Sports zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen. 
 3. Voor de eerste training bij Health & Fit Sports ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Health & Fit Sports - NFC-ID. Uitsluitend op vertoon van een geldige Health & Fit Sports - NFC-ID krijgt een deelnemer toegang tot Health & Fit Sports. 
 4. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Health & Fit Sports - NFC-ID, krijgen uitsluitend toegang tot Health & Fit Sports onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder. 
 5. De deelnemer blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Health & Fit Sports -NFC-ID is persoonsgebonden en is dus niet overdraagbaar. 
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Health & Fit Sports - NFC-ID, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,00 worden verkregen.
 
Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden 
 1. Een lidmaatschap bij Health & Fit Sports is altijd voor de duur van minstens 1 maand. 
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. De eerste maand wordt altijd voldaan met de in het bedrijf aanwezig zijnde betaalautomaat.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, door onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,=, zijn voor rekening van de deelnemer. 
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen. 
 5. De Health & Fit Sports- NFC-ID wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot Health & Fit Sports worden geweigerd. Health & Fit Sports is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 
 6. Health & Fit Sports behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1 
 
Artikel 4: Trainingstijden 
 1. Health & Fit Sports behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen. 
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Health & Fit Sports, vindt geen restitutie van de contributie plaats. 
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Health & Fit Sports gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 
Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap 
 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door het invullen van het uitschrijfformulier dat bij de balie van Health & Fit Sports te verkrijgen is.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2. 
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.  
4. Health & Fit Sports behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. 
 
Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid 
 1. Health & Fit Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. 
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Health & Fit Sports, is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 
 3. Health & Fit Sports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Health & Fit Sports vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 
 
Artikel 7: Huisregels 
 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Health & Fit Sports en hiernaar te handelen. 
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Health & Fit Sports staan op de website van Health & Fit Sports en zijn bij de receptie van de Health & Fit Sports op te vragen.

 Artikel 8: Rechtstoepassing 
 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Health & Fit Sports aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Health & Fit Sports, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
2. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Health & Fit Sports te accepteren.
 

Nieuws

 • Voel je dit Najaar Fit en Slank!

  Zet de eerste stappen richting een Fitte Zomer! Ga de uitdaging aan met ...

  Lees meer
 • Beste fitness-centrum van het Westland

  Health & Fit Sports heeft voor de 2e keer op rij  de Dutch fitness a...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Reclameblok 3

  Gratis Proefweek Fitness

  Meld je nu aan voor een Gratis Proefweek Fitness!

  Klik hier!
 • Reclameblok 2

  Personal Training

  Maak kennis met Personal Training bij Health & Fit Sports

  Klik hier!
 • Reclameblok 1

  Gratis HealthCheck!

  Doe nu de Gratis HealthCheck!

  Meld je aan!

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.